ĐỒ THỊ MÔ TẢ DOANH THU CỦA 1 QUYỂN SÁCH (BAO GỒM SÁCH GIẤY VÀ SÁCH ĐIỆN TỬ)

Kiếm tiền với amazon kindle

 

SÁCH GIẤY ĐẠT KỶ LỤC 51 SALES/NGÀY

 

ĐỒ THỊ MÔ TẢ SỐ LƯỢNG TRANG SÁCH MÀ KHÁCH HÀNG MƯỢN ĐỌC TỪ 1 QUYỂN SÁCH CỦA TÔI TRONG 1 THÁNG (ƯỚC TÍNH TRUNG BÌNH CỨ 100 TRANG = 0,5 USD) 

Kiếm tiền với amazon kindle

Kiếm tiền với amazon kindle

 

 

Click xem thêm << Thông Báo Chuyển Khoản Từ 12 Thị Trường Khác Nhau Của Amazon >>

 

 

Henrychuong.com luôn song hành cùng bạn trên chặng đường tự xuất bản sách điện tử trên amazon!