Kiếm tiền với Amazon Kindle

Khi kiếm tiền với Amazon Kindle thì giấc mơ trở thành một tác giả có sách bán chạy và thậm chí là bestseller là điều chưa bao giờ dễ dàng hơn lúc này. Hãy viết sách ở bất cứ chủ đề nào bạn muốn hoặc thuê freelancers viết cho bạn mà chỉ cần tận dụng 1 – 2h mỗi ngày, bạn có thể nhanh chóng xuất bản chúng lên nền tảng Amazon Kindle để bắt đầu kiếm tiền. Trong vòng 24h, sách của bạn sẽ có mặt tại tất cả các cửa hàng Kindle trên toàn thế giới.